نمایشگر هولوگرافیک

نمایشگر هولوگرافیک

بازار ها و مشتریان هدف

دید همه انسان ها سه بعدی است و اگر محتوی سه بعدی جلوی چشم قرار گیرد میتواند از جذابیت …

نمایشگر هولوگرافیک

دید همه انسان ها سه بعدی است و اگر محتوی سه بعدی جلوی چشم قرار گیرد میتواند از جذابیت ... بیشتری برخوردار گردد دقیقا به همین علت است که چند سالی است شرکت های بزرگ دنیا به این عرصه پا گذاشته و با ارائه راهکارهایی مانند عینک های سه بعدی تا حدودی این موضوع را محقق کرده اند اما پوشیدن عینک های سه بعدی مضراتی دارد 1) باعث سردرد میشود و عذاب اور است 2) برای کسانی که عادت به عینک ندارند باعث کلافگی میگردد. در نتیجه وسیله ایی که بتواند محتوی 3 بعدی را به صورت طبیعی وبا چشم غیر مسلح برای ما به نمابش بگذارد به شدت حس میگردد که به آن فناوری هولوگرافیک گفته میشود اما نکته مهم جذابیت سه بعدی نیست بلکه این است که میتوان با این گجت ها شبیه سازی هایی را به وجود آورد که تا قبل از آن امکان پذیر نبود و یا حداقل دشوار بود

مشخصات