شومینه مجازی

شومینه مجازی

شومینه مجازی

شومینه مجازی

نمایشگر سه بعدی

نمونه ایی که مشاهده میفرمایید، صرفا جهت تست اولیه محصول ، توسط تیم هور ساخته شده که نمایشگر سه بعدی تک وجهی ( هولوگرافیک ) با کیفیت فول اچ دی میباشد و تلفیقی از واقعیت و محتوی مجازی را تواما باهم داراست . در حالت پیشرفته تر این محصول ، قابلیت گرمادهی نیز برای آن تعبیه گردیده و برای سهولت استفاده از ریموت کنترل اپلیکیشن استفاده شده است.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://hoorcube.com/portfo/fireplace/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://hoorcube.com/portfo/fireplace/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://hoorcube.com/portfo/fireplace/